Børn elsker at spille musik

Børn elsker at spille musik

Mange lidt ældre husker måske tilbage på barndommens monotone klavertimer, hvor simple etuder skulle terpes og øves, til de hang en ud af halsen. Men virkeligheden er, at børn elsker at spille – og jo mere de spiller, jo bedre bliver de. Men nutidens metoder er anderledes mere pædagogiske end datidens terperi.

Ofte handler god indlæring om belønning, og har du en teenager, der godt kan lide musik, men har lidt svært ved at finde tiden til at øve sig, kan det måske være en forventning om en belønning, der kan hjælpe øvningen på vej. Måske kan du stille noget godt skitøj fra 8848 Altitude eller lignende i udsigt som det, der kan trække det unge menneske hen til klaveret, trompeten eller celloen.

Børneorkestre

En god måde at lære at spille på er at komme med i et børneorkester, hvor barnet lærer at spille et instrument og måske også får mulighed for at prøve forskellige instrumenter, inden vedkommende lægger sig fast på, hvad yndlingsinstrumentet er.

Mange kommuner har deres eget

skoleorkester, som er en rigtig god måde for børn at komme ind musikkens verden på. Ud over at være en musikaktivitet for de forskellige skoler i kommunen, er skoleorkestrene også tit med ved forskellige event og begivenheder, hvor de så kan stå for underholdningen.

Der findes et stort antal orkestre for børn også uden for skolernes regi. Måske er de udsprunget af de frivillige musikskoler, som findes rundt omkring i landet.

Et af de mere kendte børneorkestre er An Other Band, som er udsprunget af Odder Musikskole i Østjylland, og man har oven i købet fundet mulighed for at lave lidt ordspil ved navngivningen af orkestret. Det er i dag meget søgt af børn og unge, der på den måde får chancen for at lære at spille et instrument – og også at spille sammen med andre.

Børnene lærer at samarbejde

Med musikskolerne og børneorkestrene lærer børnene selvfølgelig at spille. Men derudover lærer det noget helt grundlæggende: At indgå i en gruppe og samarbejde om et fælles resultat, som jo gerne skal blive godt. Det kan være en rigtig god og sund øvelse for nutidens børn, der ofte kommer ud af en lille søskendeflok eller måske er enebørn, og som gennem hele barndommen har fået at vide, hvor unikke de er. Men når man spiller i et orkester for børn, er det ikke kun nok at være dygtig til at spille på sit instrument – det er også helt afgørende, at man kan gøre det i et samspil med de andre medlemmer af orkestret. Man lærer på én gang at stå ved, hvad man kan, og kan finde ud af, at helheden først kommer, når alle får en mulighed for at bidrage med det, de kan.

På den måde har musik ikke alene et kunstnerisk formål – det er også et vigtigt led i det at blive et velfungerende menneske.